Αποκατάσταση καταγμάτων

Οι τραυματισμοί και τα κατάγματα των δοντιών είναι πολύ συχνό φαινόμενο και η αντιμετώπιση εξαρτάται από το μέγεθος της ζημιάς.

Σε επιφανειακά μικροσπασίματα που δεν φτάνουν κάτω από το σμάλτο του δοντιού εφαρμόζουμε ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες όπως η λείανση και η ανάπλαση του σμάλτου. Είναι απλές και ανώδυνες θεραπείες που δεν απαιτούν καν τη χρήση τοπικής αναισθησίας.

Σε μεγαλύτερα κατάγματα και ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης κάνουμε σφράγισμα ή χρησιμοποιούμε ένθετα και επένθετα. Αν το σπάσιμο έχει προχωρήσει στον πολφό και τις ρίζες, θα χρειαστεί να γίνει ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) και να τοποθετηθεί θήκη.

Μια λύση για τα σπασμένα, απονευρωμένα δόντια είναι οι άξονες που συγκρατούν είτε το σφράγισμα είτε τη θήκη αν υπάρχει μεγάλη απώλεια δοντιού.

Εμφράξεις

Οι εμφράξεις είναι τα γνωστά μας σφραγίσματα που αναπληρώνουν τη μορφολογία του δοντιού σε περίπτωση τερηδόνας, σπασίματος ή άλλων φθορών.

Οι εμφράξεις διακρίνονται σε άμεσες ή έμμεσες.

Άμεσες

Πρόκειται για το κοινό σφράγισμα που τοποθετείται στην κοιλότητα του δοντιού επί τόπου σε μία επίσκεψη.

Μετά το τρόχισμα ο οδοντίατρος καθαρίζει σχολαστικά την κοιλότητα και αρχίζει να τοποθετεί σε στρώματα το υλικό του σφραγίσματος. Στο τέλος της διαδικασίας δίνει στο σφράγισμα το κατάλληλο σχήμα. Τα άμεσα σφραγίσματα κατασκευάζονται από σύνθετη ρητίνη ή πορσελάνη.

Έμμεσες

Οι έμμεσες εμφράξεις περιλαμβάνουν τα λεγόμενα ένθετα και επένθετα. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε δύο φάσεις γιατί πρέπει πρώτα να κατασκευαστούν από οδοντοτεχνίτη. Φτιάχνονται από πορσελάνη – που υπερέχει αισθητικά – ή από ρητίνη.

Τα ένθετα προτιμώνται όταν έχουμε εκτεταμένες βλάβες στην επιφάνεια των γομφίων ή των προγομφίων που δεν μπορούν να καλυφθούν με απλό σφράγισμα αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και απαραίτητη η τοποθέτηση στεφάνης.

Ο οδοντίατρος καθαρίζει την κοιλότητα από την τερηδόνα ή τα υπολείμματα παλιών σφραγισμάτων και προετοιμάζει την περιοχή για να δεχτεί το ένθετο σφράγισμα. Κατόπιν παίρνει αποτυπώματα που θα καθοδηγήσουν τον οδοντοτεχνίτη. Μόλις το ένθετο είναι έτοιμο, συγκολλάται στο δόντι με ειδικά υλικά και ελέγχεται αν εφαρμόζει σωστά.

Τα επένθετα ενδείκνυνται όταν πρέπει να καλυφθούν μία ή περισσότερες κορφές των δοντιών έξω από τα όρια της κοιλότητας.