Μετεγχειρητικές οδηγίες

Μετά από κάθε χειρουργική επέμβαση στο στόμα πρέπει να τηρούνται ορισμένες οδηγίες που θα βοηθήσουν στη γρήγορη επούλωση χωρίς επιπλοκές.

Πιο συγκεκριμένα:

Καλή ανάρρωση!