Μικροσκοπική Οδοντιατρική

Η χρήση μικροσκοπίου στην οδοντιατρική πράξη είναι μια νέα εξέλιξη που προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Τα σύγχρονα μικροσκόπια δίνουν τη δυνατότητα για πολύ υψηλές μεγεθύνσεις και μεγάλη ακρίβεια στην εξέταση των οδοντικών δομών. Μας επιτρέπουν λοιπόν να εντοπίζουμε και τις παραμικρές φθορές, ακόμα κι αν αυτές δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.

Η εξέταση με μικροσκόπιο οδηγεί σε πολύ γρήγορες διαγνώσεις προβλημάτων. Μπορούμε να διαγνώσουμε ένα πρόβλημα σε πολύ πρώιμο στάδιο και έτσι να το αντιμετωπίσουμε χωρίς να αφαιρέσουμε πολλή οδοντική ουσία. Ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων λειτουργεί βεβαίως προληπτικά, αφού αποφεύγουμε πιο εκτεταμένες επεμβάσεις στο μέλλον,

Το μικροσκόπιο έχει εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις οδοντιατρικές θεραπείες όπως είναι η ενδοδοντική θεραπεία, οι αισθητικές προσθετικές αποκαταστάσεις, η περιοδοντολογία, η χειρουργική του στόματος και τα εμφυτεύματα.